Gradbene dejavnosti

1. IZKOPI GRADBENIH JAM
2. PRIPRAVA TAL
3. ZIDARSKA DELA
4. ŽELEZOKRIVSKA DELA
5. SANACIJSKA DELA

 • strojni in ročni izkop
 • vgradnja potrebnih agregatov
 • valjanje in utrditev agregatov
 • vsa potrebna zidarska dela
 • ocena dejanskega stanja AB konstrukcij
 • odbijanje dotrajanega/preperelega betona pod armaturo
 • čiščenje mest potrebnih za sanacijo
 • antikorozijska zaščita armature
 • obdelava delovnih stikov
 • lepljenje raznih sider v betonske konstrukcije
 • nanos reprofilacijske malte
 • elastični zaščitni premazi
 • silikatni zaščitni premazi
 • dekorativni premazi
 • cementno injektiranje razpok
 • epoksidno injektiranje razpok
 • izvedbe raznih hidroizolacij
 • hidrofobiranje betona

 

gd01 gd03 gd04 gd05 gd06 gd07 gd08 gd09 gd10 gd11 s02 s03