Dejavnosti

  • splošna mehanična dela
  • proizvodnja kovinskih izdelkov
  • proizvodnja strojev za kovine
  • proizvodnja obdelovalnih strojev
  • proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
  • druge inštalacije pri gradnjah
  • posoja vozil (rent-a-car)
  • izdelava in montaža nadstreškov
  • gradbene dejavnosti